Stora Krinolindagen 2019

Stora Krinolindagen  – The Day of the big Crinolines


(English below)

I samarbeta med Friluftsmuseet Gamla Linköping hälsar jag återigen välkommen till en dag i de stora Krinolinernas anda.

Klädsel: 1840-1860-tal efter bästa förmåga

Pris: Gratis
(Anmälan till middagen görs i förväg och bekostas av deltagaren själv – se info nedan*)

Det blir en dag full med stora kjolar, picknick, flanerande, butiksbesök, föreläsning, käggelspel och middag.
Kanske kan vi få till lite sväng i kjolarna till takten av härlig musik och utbyter erfarenheter med någon ny bekantskap.

Preliminärt Schema för dagen:
10.00-11.00 tid för ombyte i kyrkan
11.00 Picknick
12.00 Samling vid dansbanan för gruppbild
12.15 Dansuppvisning med Folkungagillet på Dansbanan
13.00 Fri tid
16.00-17.00 Föreläsning av Sara och Kerstin Från “Augustas Resa” i kyrkan
17.00 tid för käggelspel, ombyte inför middagen
18.00 Middag på Wärdshuset
20.00 Avslut

Under dagen kommer flera av butikerna i Gamla Linköping ha specialerbjudande för oss, så missa inte att besöka Karamellboden, Historiska Kompaniet, Knyppelboden m.fl. Öppet 10.00-16.00

*Meny och info om hur ni anmäler er till middagen kommer publiceras här senare.

Info om Gamla Linköping hittar du här.

För långväga gäster finns flera olika boende i gamla Linköping (här) eller i stadskärnan ett par kilometer bort.

Missa inte att följa eventet på Facebook, där ni även gärna få klicka i om ni kommer eller inte.
Vi har även en egen “hashtagg” på Instagram #StoraKrinoloindagen, där ni kan tagga era bilder och förberedelser.

För frågor kontakta: Fashionthroughherstory@gmail.com

English:

In cooperation with the open-air museum Gamla Linköping, I once again welcome you to a day in the spirit of the great Crinolines.

Dresscode: 1840-1860s to the best of your ability

Price: Free
(Registration for dinner is made in advance and is paid for by the participant him/herself – see info below*)

There will be a day full of large skirts, picnics, shop visits, lectures, games and dinner.
Perhaps we can put a twirl to the skirts to the pace of lovely music, and exchange experiences with some new acquaintance.

Preliminary schedule for the day:
10.00-11.00 time for exchange in the church
11:00 Picnic
12.00 Group image collection
12.15 Dance show with Folkungagillet on the dance track
13.00 Free time
16.00-17.00 Lecture by Sara and Kerstin From “Augusta’s Journey” in the church
17.00 time for kittens games, exchange for dinner
18:00 Dinner at Wärdshuset
20.00 End of day

During the day, several of the shops in Gamla Linköping will have a special offer for us, so do not miss visiting the candyshop, Historiska Kompaniet, Knyppelboden and others. Open 10.00-16.00

*Menu and info on how to register for dinner will come later.

Info about Gamla Linköping can be found here including map of the area.

For long-distance guests there are several different accommodations in old Linköping or in the city center a few kilometers away.

Don’t miss to follow the event on Facebook, and to # your pictures on instagram with #StoraKrinolindagen

For questions contact: Fashionthroughherstory@gmail.com

Advertisements